Ana Konular


Untitled Document

Sosyal Pediatri:
Özel durumlarda aşılama
Çocuk sağlığı izleminde görmenin değerlendirilmesi
Çocuklarda işitme sorununun erken tanı ve tedavisi

Genel Pediatri:
Çocuk istismarı
Genel pediatri ilginç olgu sunumları(keypad ile)

Çocuk Enfeksiyon:
Üst solunum yolu ve alt solunum yolu enfeksiyonlarını yeni klavuzlar eşliğinde değerlendirelim
Ne zaman tüberküloz düşünelim?
Ateşli çocuğa yaklaşım

Yenidoğan:
Göçmen yenidoğanlar
Yenidoğanın güvenli transportu
Yenidoğanda hatalardan yansımalar
Yenidoğan/pediatride hipotermi tedavisi

Çocuk Kardiyoloji:
Yenidoğanın kardiyovasküler acilleri

Çocuk Nefroloji:
Yenidoğanda akut böbrek yetersizliği
Nefroprotektif yaklaşım ve tedaviler
Pediatride fosfor
Yoğun bakımda nefroloji

Çocuk Metabolizma:
Metabolik hastalıklarda erken tanıda uyarıcı bulgular
Metabolik hastalık erken tanısında laboratuar yöntemleri
Metabolik hastalık erken tanısında genetik yöntemler

Çocuk Gastroenteroloji:
Sistemik hastalıklarda karaciğer tutulumu

Çocuk Hematoloji:
Pediatride tromboz
Çocuklarda kanama
Batında kitleye yaklaşım

Çocuk Nöroloji:
Merkezi sinir sisteminin otoimmun hastalıkları

Çocuk Endokrinoloji:
Yenidoğanda tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Boy kısalığına yaklaşım

Çocuk Allerji:
Atopik dermatitte güncellenelim

  1. Atopik dermatitte klinik tanı ve ayırıcı tanı
  2. Atopik dermatitte deri bariyeri ve tedavi

Astımda güncellenelim

  1. Akut astım atağına yaklaşım 
  2. Uzun dönem astım tedavisi
  3. Çocukluk çağı hastalıklarında immunglobulin kullanımı

Çocuk Romatoloji:
Çocuklarda sık görülen romatolojik hastalıklar

Çocuk Acil:
Çocuk acilde psikosomatik hastalıkların ayırıcı tanısı
Çocuk acile tekrar başvuran ve tekrar yatırılan hastalar

Çocuk Yoğun Bakım:
Ani kötüleşen çocuk ve aspirasyon pnömonisi
Pediatri servislerinde erken uyarı sistemleri kullanalım mı?

Genetik:
Genetik konsültasyon endikasyonları

Pediatride İVİG ve Biyolojik İlaçların Kullanımı